Kalite Politikamız
07 Nisan 2022
Hizmet sunumunun her kademesindeki çalışanların katılımı ile hizmet kalite standartları ve uluslararası kalite standartlarını özümseyerek, sürekli iyileştirmeyi ön planda tutan,etkin bir kalite sisteminin uygulandığı ve sürekliliğinin sağladığı, hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, teknolojik gelişmeleri takip ederek,yasalar ve etik ilkeler doğrultusunda çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ederek sağlık hitmetlerini en iyi şekilde sunmaktır.