İç Hat Telefon
06 Temmuz 2022Mutemetlik Birimi : 1107-1108