Hasta iletişim Birimi
20 Nisan 2022

Sağlıkta dönüşüm programı kapsamında yürütülen çalışmalardan olan Hasta Hakları Uygulamaları 26.04.2005 tarih ve 3077 sayılı “Hasta Hakları Uygulama Yönergesi” ve 08.05.2014 tarih ve 28994 sayılı “Hasta Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” doğrultusunda Hasta Hakları Kurulu ile koordineli olarak merkezimiz ‘Hasta İletişim Birimi’ tarafından yürütülmektedir.


Amacımız, herkesin insan onuruna yakışır şekilde hasta haklarından yararlanması, hak ihlallerinden korunması ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını kullanabilmesi için hasta hakları uygulamalarını planlayıp hayata geçirerek,  sağlık  hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunulmasına katkı sağlamaktır.

Hasta iletişim birimimizde, hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçlarına göre bilgilendirme ve yönlendirme yapılmaktadır. Hasta ve hasta yakınları hakları, haklarını talep etme yollarının yanı sıra kendi sorumluluklarıyla ilgili de bilgilendirilmektedir.

Hasta iletişim birimimizde yerinde çözüm uygulamaları kapsamında;

Hasta ve hasta yakınları dinlenerek, sorularına  ve sorunlarına yönelik bilgilendirme yapılarak ve  çözüm yolları üretilerek danışmanlık yapılmakta,

Hasta ve hasta yakınının mağduriyetleri yerinde ve uygun müdahalelerle, ilgili birimlerle iletişime geçilerek çözüme ulaştırılmakta,

Aksaklıkların giderilmesi için hasta hakları kuruluna öneriler sunulmakta, Yerinde çözülemeyen sorunlar hasta hakları kurulunda değerlendirilmek üzere gizlilik esasına uygun olarak kayıt edilmektedir.